Trang chủ


Go to page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Tổng số bài gửi :
71
:
Points :
835
:
Thanks :
649
:
avatar


Admin
* Sever nước ngoài , mới open hôm qua. 
* Pet , vật tổ , châu báu , thẻ bài,... full tính năng như VNG.
* Free 10k xu ; đồ đạc, vũ khí đập lu mới có.
* Vừa vào lên cấp 16 free 10000 xu.
* Nếu lần đầu vào mà màn hình đen thì f5 hoặc thoát ra vào lại là chơi được.

LINK : http://ddtankii.com/

REPLY THẤY LINKLast edited by Admin on Sat May 03, 2014 1:01 pm; edited 3 times in total

Message reputation : 89% (19 votes)
Tổng số bài gửi :
3
:
Points :
5
:
Thanks :
2
:
avatar

Member

Member
dadasds

Tổng số bài gửi :
6
:
Points :
7
:
Thanks :
1
:
avatar

Member
ss

Tổng số bài gửi :
20
:
Points :
25
:
Thanks :
5
:
avatar

Member
xzzxxz

Tổng số bài gửi :
20
:
Points :
25
:
Thanks :
5
:
avatar

Member
adefsfsf

Tổng số bài gửi :
21
:
Points :
26
:
Thanks :
5
:
avatar

Member

Member
wwwwwwww

Tổng số bài gửi :
19
:
Points :
23
:
Thanks :
4
:
avatar

Member

Member
s

Tổng số bài gửi :
5
:
Points :
5
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
sadasd

Tổng số bài gửi :
3
:
Points :
4
:
Thanks :
1
:
avatar

Member
123

Tổng số bài gửi :
12
:
Points :
12
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
trye

Tổng số bài gửi :
8
:
Points :
7
:
Thanks :
-1
:
avatar

Member

Member
cccccccccccccccccsxxxx

Tổng số bài gửi :
12
:
Points :
16
:
Thanks :
4
:
avatar

Member

Member
nhãm cặc

Tổng số bài gửi :
6
:
Points :
7
:
Thanks :
1
:
avatar

Member

Member
asdasdasd

Tổng số bài gửi :
6
:
Points :
6
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
up

Tổng số bài gửi :
6
:
Points :
7
:
Thanks :
1
:
avatar

Member

Member
sdf

Message reputation : 100% (1 vote)
Tổng số bài gửi :
3
:
Points :
3
:
Thanks :
0
:
avatar

Member
asedw

Tổng số bài gửi :
6
:
Points :
7
:
Thanks :
1
:
avatar

Member

Member
vvv

Tổng số bài gửi :
11
:
Points :
12
:
Thanks :
1
:
avatar

Member

Member
qwe

Tổng số bài gửi :
3
:
Points :
3
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
a

Tổng số bài gửi :
1
:
Points :
1
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
dasd

Tổng số bài gửi :
16
:
Points :
20
:
Thanks :
4
:
avatar

Member
cc ne send caj dek link dau ( send nke' ^^!)

Tổng số bài gửi :
2
:
Points :
2
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
l

Tổng số bài gửi :
10
:
Points :
10
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
fdgdfgfg

Tổng số bài gửi :
8
:
Points :
8
:
Thanks :
0
:
avatar

Member
mvbjngf

Tổng số bài gửi :
1
:
Points :
1
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
wtf


View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 7]

Go to page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Đang kiểm tra dữ liệu...

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

Số ký tự phải từ 6 trở lên
Hãy chọn tài khoản khác
Có thể dùng tài khoản này
Không sử dụng địa chỉ này
E-mail sẽ được kiểm sau
Số ký tự phải từ 6 trở lên
Trùng tên đăng nhập
Chưa đúng
Chính xác