Trang chủ


Tổng số bài gửi :
71
:
Points :
835
:
Thanks :
649
:
avatar


Admin
Giới thiệu 1 game gunny private mới 2014 nữa. đây là game gunny lậu của Siêu GÀ. cày cuốc khá tốt cho anh em.
Link Game:


 hide 
Giới thiệu sơ qua về server game:
+ Hệ Thống V.I.P : 100%
+ Hệ Thống PVE : Chuẩn
+ Dice : Chuẩn
+ Dragon Boat : 95% (5% nữa là gift)
+ Kim Tự Tháp : 100%
+ Tình Duyên : 100%
+ Quyết Chiến + Boss Thế Giới : 100%
+ Rương Gà : 100%
+ Exp Chúc Phúc : 100%
+ Châu Báu Thần Gà : 100%
+ Tu Luyện : 100%
+ Shop : 100%
+ Tăng Cấp 100%
+ Hệ Thống Lệnh Bài : 100%
+ Hệ Thống PVP : Ô Sờ Kê
+ Trang Bị Pet : Quá Ngon
+ Thú Cưng : Skill Chưa Được Chuẩn Lắm - Full TemplatePet Từ VNG
+ Item : 100%
+ Ball + Bomp : Chuẩn
+ Mê Cung : Chuẩn Luôn
+ Max Level : 65 ^^
+ Đấu trường: 100%
+ Boss noel 100%
+ Boss thế giới xuất hiện theo giờ 100%
-Hàng tuần sẽ có các cuộc thi 1vs1 2vs2 và 4vs4 nhận phần thưởng
-Event theo tuần theo tháng
lv càng cao nhận xu càng nhiều nhé
Chú ý : các bạn lên lv 3 vô hấp dẫn nhận quà tân thủ nhé!!
Gunny lâu dài cầy cuốc mong mọi người ủng hộ!

Message reputation : 100% (1 vote)
Tổng số bài gửi :
12
:
Points :
12
:
Thanks :
0
:

Member
dau the

Tổng số bài gửi :
8
:
Points :
8
:
Thanks :
0
:

Member
link dau????

Tổng số bài gửi :
2
:
Points :
2
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
oi dau

Tổng số bài gửi :
11
:
Points :
11
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tổng số bài gửi :
8
:
Points :
9
:
Thanks :
1
:
avatar

Member

Member
f

Tổng số bài gửi :
17
:
Points :
19
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
sxsx

Tổng số bài gửi :
7
:
Points :
6
:
Thanks :
-1
:
avatar

Member

Member
1

Message reputation : 0% (1 vote)
Tổng số bài gửi :
4
:
Points :
5
:
Thanks :
1
:
avatar

Member

Member
zxv

Message reputation : 100% (1 vote)
Tổng số bài gửi :
1
:
Points :
1
:
Thanks :
0
:
avatar

Member
aaa

Tổng số bài gửi :
6
:
Points :
6
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
a

Tổng số bài gửi :
24
:
Points :
27
:
Thanks :
3
:
avatar

Member
s

Tổng số bài gửi :
15
:
Points :
15
:
Thanks :
0
:
avatar

Member
gdf

Tổng số bài gửi :
5
:
Points :
5
:
Thanks :
0
:
avatar

Member
zzzzzzz

Tổng số bài gửi :
5
:
Points :
5
:
Thanks :
0
:
avatar

Member
zzzzzzz

Tổng số bài gửi :
3
:
Points :
3
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
akjsdhajhsdkas

Tổng số bài gửi :
4
:
Points :
4
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
fffffffffffffff

Tổng số bài gửi :
9
:
Points :
9
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
sc

Tổng số bài gửi :
9
:
Points :
9
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
hide  hide sc

Tổng số bài gửi :
7
:
Points :
7
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
áđá

Tổng số bài gửi :
5
:
Points :
5
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
m

Tổng số bài gửi :
6
:
Points :
6
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
s

Tổng số bài gửi :
1
:
Points :
1
:
Thanks :
0
:
avatar

Member

Member
d


View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Đang kiểm tra dữ liệu...

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

Số ký tự phải từ 6 trở lên
Hãy chọn tài khoản khác
Có thể dùng tài khoản này
Không sử dụng địa chỉ này
E-mail sẽ được kiểm sau
Số ký tự phải từ 6 trở lên
Trùng tên đăng nhập
Chưa đúng
Chính xác